Referencje

FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o. Śmigiel

Mamy przyjemność zarekomendować firmę Energaztech z siedzibą w Poznaniu, jako solidnego i profesjonalnego Partnera – specjalistę w dziedzinie energetycznej oraz gazowej.
Współpraca naszych przedsiębiorstw układa się wzorowo nieprzerwanie od dwóch lat. (…)Energaztech wyróżnia doskonały kontakt i wsparcie w doborze optymalnych rozwiązań.
Dzięki wspomnianym rozwiązaniom, przedsię­biorstwo nasze uzyskało znaczne oszczędności finansowe związane z używaną energią elektryczną i propanem – butanem…

Ryszard Kozak
Prezes Zarządu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

W wyniku podjętej współpracy z firmą Energaztech udało się sprawnie zorganizować i przeprowadzić postępowanie przetargowe, mające na celu zakup energii elektrycznej (..) w łącznej ilości 73GWh (…) dla (…) Grupy Wyższych Uczelni.

mgr inż. Marek Sobczak
Zastępca Kanclerza ds. technicznych

Dobrowolski Sp. z o.o. Wschowa

W wyniku podjętych przez firmę Energaztech działań, uzyskaliśmy znaczne oszczędności, zarówno z tytułu zużycia gazów technicznych, jak i redukcji kosztów ich zakupu. Przedsiębiorstwo to wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną, a także znakomitą znajomością rynku gazów technicznych.

Oceniając współpracę możemy polecić firmę Energaztech Przemysław Buliński innym podmiotom gospodarczym jako partnera solidnego, odpowiedzialnego, wiarygodnego, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

Damian Dobrowolski
Prezes Zarządu

Łabimex Sp. z o.o. Przemęt

Firmę Energaztech wyróżnia doskonały kontakt i wsparcie w doborze optymalnych rozwiązań, dzięki którym (…) grupa (…) uzyskała znaczne oszczędności finansowe związane z używaną energią elektryczną i propanem, przekraczajace roczny poziom 40 tys. Euro.

Władysław Łabiński
Prezes Zarządu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Dzięki nawiązanej współpracy (…) Uczelnia nasza uzyskała znaczne oszczędności z tytułu zużywanej energii elektrycznej.

Piotr Dwornicki
Kanclerz

GOOD FOOD Sp. z o.o. Poznań

(…)Firma ta dysponuje odpowiednim know-how, wiedzą i doświadczeniem … Dzięki nawiązanej współpracy firma nasza uzyskała znaczne oszczędności … Szybkość i rzetelność realizacji uzgodnionych w umowie zadań…

Robert Czajkowski
Prezes Zarządu

DT Swiss-Polska Sp. z o.o. Oborniki Wlkp.

Wszystkie zlecone czynności wykonywane są przez firmę Energaztech z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz sztuką inżynierską.

W wyniku podjętych przez firmę Energaztech działań, w naszym Zakładzie w Obornikach Wlkp. obniżone zostały koszty związane z zakupem energii elektrycznej oraz wyeliminowano koszty ponoszone z tytułu generowania energii biernej indukcyjnej.

Polecamy firmę Energaztech Przemysław Buliński innym przedsiębiorcom, jako wiarygodnego partnera, znakomicie obeznanego z rynkiem energii.

 

Tomasz Gil
Prezes Zarządu

ANIMEX Sp. z o.o. Warszawa

  • Zakład Produkcyjny w Szczecinie
  • Zakład Produkcyjny w Morlinach
  • Zakład Produkcyjny w Iławie
  • Zakład Produkcyjny w Suwałkach
  • Zakład Produkcyjny w Ełku
  • Zakład Produkcyjny w Starachowicach
  • Zakład Produkcyjny w Dębicy
  • Zakład Produkcyjny w Opolu

Zobacz list referencyjny:

Dariusz Nowakowski
Prezes Zarządu