Projekt 2

Energaztech zwiększa wartość dodaną produktów wytworzonych przez swoich Kontrahentów.

Jak wiadomo, wartość dodana jest różnicą pomiędzy utargiem ze sprzedaży wytworzonego dobra a kosztem zakupu energii, gazów, materiałów, prefabrykatów i usług zewnętrznych. Jest miarą produkcji nowo wytworzonej przez konkretne przedsiębiorstwo. Tym samym sumą wartości dodanych wszystkich przedsiębiorstw jest Produkt Krajowy Brutto (PKB).

Misją przedsiębiorstwa Energaztech jest dostarczanie Kontrahentom najwyższej jakości usług dostępnych na rynku energetycznym i gazowym. Jako profesjonalny doradca i analityk, firma nasza stwarza realną możliwość optymalizacji kosztów ponoszonych przez  przedsiębiorstwa, zakłady, instytucje z tytułu zużywanej energii elektrycznej, gazów technicznych, gazów spożywczych, energii cieplnej, upraszczając jednocześnie procedury oraz redukując formalności do niezbędnego minimum.

Zaangażowanie naszych wykwalifikowanych pracowników, elastyczność działania oraz bliska współpraca z Kontrahentami na lokalnych rynkach, czynią nas atrakcyjnym partnerem. Dzięki przedsiębiorczości, perspektywicznemu myśleniu i stałemu udoskonalaniu wewnętrznych procesów, zwiększamy więc wartość dodaną, oferowaną naszym Kontrahentom, zapewniając długotrwały, obopólny sukces. Współpraca z naszymi Kontrahentami oparta jest na niezawodności, zaufaniu, przejrzystości oraz otwartej komunikacji, do której to współpracy serdecznie zapraszamy.

Przemysław Buliński – Dyrektor Zarządzający, Właściciel

Na razie brak komentarzy.

pozostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.