Energaztech – analiza i optymalizacja, a co za tym idzie, redukcja kosztów dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz gazów technicznych i spożywczych.

  • Optymalizacja kosztów – redukcja zużycia, redukcja kosztów dostaw, analiza dostaw, zmiany sposobu zaopatrywania, dobór urządzeń, zmiana sposobu rozliczeń.
  • Optymalizacja kosztów – analiza dostaw, redukcja kosztów zakupu energii czynnej, redukcja opłat handlowych, dostosowanie mocy zamówionych
  • Optymalizacja kosztów – kompensacja mocy biernej, montaż kondensatorów do kompensacji mocy biernej; przystosowywanie układów pomiarowych energii do transmisji danych (TPA)
  • Opracowywanie kompleksowej dokumentacji SIWZ na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego dla urzędów, gmin, instytucji, szkół, uczelni.
  • Analizy kosztów zakupu, dostaw oraz zużycia gazów technicznych i spożywczych oraz energii elektrycznej i gazu ziemnego przez zakłady, przedsiębiorstwa, instytucje, urzędy, uczelnie.
  • Profesjonalne doradztwo z dziedziny optymalizacji kosztów dostaw gazów technicznych i spożywczych oraz energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także rozwiązań technicznych.

Napisane przez

Właściciel firmy.