Profesjonalne doradztwo z dziedziny optymalizacji kosztów dostaw gazów technicznych i energii elektrycznej oraz rozwiązań technicznych.

Optymalizacja kosztów – analiza dostaw, redukcja kosztów zakupu energii czynnej, redukcja opłat handlowych.

Optymalizacja kosztów – redukcja zużycia, redukcja kosztów dostaw, analiza dostaw, zmiany sposobu zaopatrywania, dobór urządzeń, zmiana sposobu rozliczeń.

Read more