Łabimex Sp. z o.o. Przemęt

Firmę Energaztech wyróżnia doskonały kontakt i wsparcie w doborze optymalnych rozwiązań, dzięki którym (…) grupa (…) uzyskała znaczne oszczędności finansowe związane z używaną energią elektryczną i propanem, przekraczajace roczny poziom 40 tys. Euro.