Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

W wyniku podjętej współpracy z firmą Energaztech udało się sprawnie zorganizować i przeprowadzić postępowanie przetargowe, mające na celu zakup energii elektrycznej (..) w łącznej ilości 73GWh (…) dla (…) Grupy Wyższych Uczelni.