Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Dzięki nawiązanej współpracy (…) Uczelnia nasza uzyskała znaczne oszczędności z tytułu zużywanej energii elektrycznej.