Podstawowe usługi

A

Gazy
Techniczne
i Spożywcze

optymalizacja kosztów – redukcja zużycia, redukcja kosztów dostaw, analiza dostaw, zmiany sposobu zaopatrywania, dobór urządzeń, zmiana sposobu rozliczeń (dot. zarówno gazów sprężonych w butlach, w tym m. in. argonu, tlenu, acetylenu, mieszanek spawalniczych, dwutlenku węgla, azotu, mieszanin spożywczych, jak i gazów skroplonych dostarczanych autocysternami do zbiorników stacjonarnych, w tym m. in. argonu, tlenu, azotu, dwutlenku węgla, propanu, propanu-butanu)

B

Energia Elektryczna
i Gaz Ziemny

optymalizacja kosztów – analiza dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego, redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej czynnej oraz gazu ziemnego, redukcja opłat handlowych, dobór mocy

optymalizacja kosztów – kompensacja mocy biernej, montaż kondensatorów do kompensacji mocy biernej; przystosowywanie układów pomiarowych energii do transmisji danych (TPA)

opracowywanie kompleksowej dokumentacji SIWZ na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego dla urzędów, gmin, instytucji, szkół, uczelni

C

Profesjonalne
Doradztwo

profesjonalne doradztwo z dziedziny rozwiązań technicznych oraz optymalizacji kosztów dostaw gazów technicznych i spożywczych, a także energii elektrycznej i gazu ziemnego

 

D

Analiza
Kosztów

analizy kosztów zakupu, dostaw
oraz zużycia gazów technicznych i spożywczych, energii elektrycznej i gazu ziemnego przez zakłady, przedsiębiorstwa, instytucje, urzędy, uczelnie

Przegląd podstawowych założeń biznesowych

 • Planowanie Strategii
  Strategią naszej Firmy jest stałe dążenie do powiększania wachlarza dostępnych rozwiązań i pakietu usług związanych z tematyką gazową i energetyczną. Poprzez...
 • Relacje z Klientami
  Świadczenie najwyższej jakości usług oraz pełne zadowolenie i satysfakcja Klientów, to nasza dewiza.  ...
 • Bezpieczeństwo
  Znajomość branży energetyczno – gazowej, wiedza techniczna i doświadczenie naszego zespołu, jego rzetelność i uczciwość  daje poczucie bezpieczeństwa i pewność naszym...
 • Kalkulacja Ryzyka
  Zamówienia i sposoby dostaw gazów technicznych są skomplikowane i wiążą się z ryzykiem. Oferujemy pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty dla Twojej...
 • Inwestowanie
  Inwestujemy w wiedzę naszych współpracowników, operując na rynku energii i gazu oraz aktywnie uczestnicząc w Programie Uwalniania Gazu i Energii.  ...
 • Sprzedaż Nowoczesnych Rozwiązań
  Firma Energaztech zapewnia efektywną kosztowo alternatywę dla standardowych ofert firm gazowych i energetycznych, poprzez nowoczesne rozwiązania, co w finale przynosi efekty w...

 

Usługi
Online

Usługi
Doradcze

Obsługa
Klienta